Punching

Punching


เครื่องเจาะ NCT ที่ตำแหน่งการเจาะมีความแม่นยำสูง ไม่ว่าจะวัดจากตำแหน่งอ้างอิงใด หรือแม้ขณะเครื่องเปลี่ยนตำแหน่งการจับชิ้นงานระหว่างการทำงาน (re-positioning) สามารถรองรับแผ่นวัตถุดิบขนาดใหญ่และหนาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมหนักได้

Show more