งานวี-คัท

งานวี-คัท


“การไสร่องงาน” ก่อนนำชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการพับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตงานแปรรูปโลหะแผ่นที่จะยกระดับคุณภาพของงานขึ้นอีกหนึ่งระดับ เหมาะอย่างยิ่งกับชิ้นส่วนหรืองานประดับตกแต่งอาคาร, กรอบประตูหน้าต่าง, หรืองานที่ต้องการความละเอียดสูงมาก บริษัทศรีไทยฯยังมีความพร้อมในการผลิตแปรรูปโลหะแผ่นด้วยการใช้เครื่องไสร่องงาน (V-Cutting Machine) ขนาดใหญ่ที่รองรับแผ่นวัตถุดิบได้ถึง 4 เมตร

Show more